دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: موارد مجاز سقط جنین و بررسی عسر و حرج در آن

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

موضوع پایان نامه:

موارد مجاز سقط جنین و مطالعه عسر و حرج در آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

سقط جنین یکی از جرائمی می باشد که جوامع، پیوسته با آن درگیر و در ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده می باشد.اصولا سقط جنین به خاطر انتظارات دینی و مذهبی و اجتماعی، در قوانین اکثر کشور ها منع شده می باشد. این جرم معمولا به دلایلی زیرا تنظیم خانواده، مخفی کردن روابط نا مشروع،گریز از حاملگی ناخواسته، حامله شدن زن در غیاب مرد، مورد تجاوز قرار گرفتن و عدم آشنایی زنان با وسایل پیشگیری از حاملگی یا عدم تاثیر وسایل مربوط … انجام می پذیرد. امروزه کشورها در برخورد با مساله سقط جنین تصمیمات متفاوتی را مقرر نموده اند بعضی از آنها سقط جنین را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته اند و آن را مجاز اعلام نموده اند و بعضی دیگر از کشورها، تحت تاثیر اخلاق مذهب کلیسا قرار داشته و بطور کل با آزادی آن مخالفت نموده و مجازاتهای سنگینی نیز برای آن مقرر داشته اند اما اکثر کشور ها با سقط جنین مشروط موافق بوده و اجازه داده اند افراد در شرایط حساس و ضروری اقدام به سقط نمایند. در حقوق و فقه اسلامی با مساله سقط جنین به شدت برخورد شده و این اقدام اصولا جرم بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد. لیکن با در نظر گرفتن مبانی نظری که قوانین هر کشور از آنها نشات می گیرد و ضرورتهای اجتماعی موجود، به موجب مقررات، مواردی نیز در نظر گرفته می گردد که در صورت وجود شرایط خاص، اقدام سقط جنین مجاز می باشد این موارد عبارت اند از, 1) حفظ حیات مادر هنگامی که خارج نکردن جنین از رحم وی یا وضع حمل، آن را به خطر بیندازد 2) جلوگیری از تولد نوزاد ناقص الخلقه و معلول که دارای صدمات بدنی قابل تشخیص در رحم مادر بوده، به مقصود دور ماندن از پی آمدهای اجتماعی آن و صرف هزینه های هنگفت برای نگهداری این گونه افراد 3) پیشگیری از ضررهای معنوی که در پی عیان شدن علائم حاملگی یا تولد نوزاد ناشی از تجاوز جنسی و زنا برای زنان و دختران حاصل خواهد گردید به مقصود حفظ آبروی آنها.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی می باشد که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط هست. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می گردد. این موارد خاص جایی می باشد که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره می اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با اتکا به به عناوین مذکور بعنوان مثال و موارد دیگر قایل به جواز سقط گردید. مطالب این پژوهش در سه فصل به ترتیب زیر تقسیم بندی خواهد گردید:

فصل اول. که در آن به فراخور موضوع کلیاتی در مورد سقط جنین ذکر گردیده می باشد.

فصل دوم: مطالعه اضطرار و تزاحم به عنوان دو مورد از مبانی جواز، و تحلیل فقهی و حقوقی آنها و مطالعه مصادیقی که در تحت این دو قاعده قرار می گیرد.

فصل سوم: مانند فصل قبل به مطالعه دو قاعده دیگر، یعنی عسر و حرج و دفاع مشروع که فقهای شیعه از آنها به عنوان مبانی جواز سقط جنین یاد می کنند و در بعضی موارد با اتکا به به آنها جواز سقط را صادر می کنند.

هدف و ضرورت پژوهش:

سقط جنین یکی از جرایمی می باشد که جوامع با آن پیوسته درگیر بوده ودر ادیان مختلف الهی نیز مطرح بوده می باشد.از منظر فقهای امامیه جنین موجودی محترم می باشد وسقط آن به غیر از مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده می باشد در هر مرحله ای که باشد با اتکا به کتاب، سنت، اجماع و عقل حرام ونامشروع می باشد زیرا شیعه امامیه،به زندگی نوع بشر آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند گذشته اند.و با در نظر داشتن این که موارد مجاز سقط جنین در قوانین ما براساس قوانین اسلامی می باشد در این پژوهش ابتدائا کوشش می گردد که موارد مجاز سقط جنین ومبانی آنها را در کشور ایران به گونه موشکافانه ودقیق مورد تحلیل وبررسی قرار دهیم و همچنین در پی این هستیم که سایر موارد مجاز سقط جنین در دنیا را مورد تحلیل قرار داده وببینیم که آیا با مبانی جواز سقط جنین در ایران تطبیق دارند و همچنین اینکه موارد مجاز سقط در ایران تا چه حد توانسته از سقط های غیر قانونی که در بعضی از موارد جان مادران را به خطر می اندازد جلوگیری کند واینکه چه راهکارهایی برای کمتر شدن موارد سقط غیرقانونی هست؟

سوالات پژوهش:

سوال اصلی

موجبات جواز سقط جنین چیست؟

سوالات فرعی

1- عسر و حرج به عنوان یکی از مبانی جواز سقط جنین،در چه مواردی موجب جواز سقط می گردد؟

2- چه مقدار حرج برای صدور جواز سقط لازم می باشد؟

3- آیا زنی که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته،می تواند با دست آویز به قاعده عسر و حرج فرزند ناشی از چنین تجاوزی را سقط کند؟

4- آیا زنی که حیات وی در خطر می باشد می تواند پس از ولوج روح کودک خود را براساس مبانی جواز سقط جنین، سقط کند؟

پیشینه پژوهش:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در ارتباط با موضوع موجبات جواز سقط جنین به گونه مشخص هیچ گونه فعالیت پژوهشی صورت نگرفته می باشد اما در ارتباط با موضوع سقط جنین از منظر فقهی و حقوقی تحقیقاتی صورت گرفته می باشد که می تواند در این پژوهش به ما کمک کند،که در زیر به بعضی از آنان تصریح می کنیم.

کتب:

1-قواعد فقه بخش جزا،قبله ای خویی،خلیل،نشر سمت،1380در این کتاب قاعده اضطرار به گونه کامل توضیح داده شده می باشد ابتا ماهیت این قاعده در این کتاب تشریح گردیده می باشد و اضطرار را از نظر فقه وحقوق مورد مطالعه قرار داده می باشد و هر ضرری که تحمل آن سخت و مشکل باشد را شرط قاعده اضطرار دانسته می باشد و در مقایسه دو قاعده اضطرار و عسر و حرج به عنوان موجبات جواز از مطالب این کتاب بهره گیری خواهد گردید.

2-قواعد فقیه،موسوی بجنوردی،آیت الله سید محمد،موسسه نشر اسلامی،نویسنده در این کتاب قاعده نفی عسر و حرج را تشریح کرده ومدارک ومستندات این قاعده را ذکر کرده می باشد و با در نظر داشتن این مدارک و با در نظر داشتن این مدارک و مستندات خداوند سبحان در دین مقدس اسلام حکم حرجی تشریع نکرده و از ناحیه هر حکمی که حرج و استیصال و مشقت لازم آید با در نظر داشتن این مستندات این حکم منفی واز صفحه تشریع مرفوع می باشد.و براساس مطالب این کتاب کوشش بر شناخت هر چه بهتر قاعده عسر و حرج بعنوان یکی از موجبات جواز سقط داریم.

3-مسایل مستحدثه پزشکی،جلد1،تهیه و دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی،بوستان کتاب،1386احکام فقهی سقط جنین و کنترل موالید،محمد رضا رجایی،در این کتاب پس از آوردن تعریفی از سقط جنین و ذکر مراحل آن،ادله ای که بر حرمت سقط جنین دلالت دارند را آورده می باشد و سپس موارد مجاز سقط جنین در دنیا واسلام را تشریح کرده می باشد ونظر علمای بزرگ اسلام را آورده می باشد.

4-ده رساله فقهی حقوقی در موضوعات مستحدث،محمدی همدانی اصغر،نشر جنگل1387 در این کتاب سقط جنین را در کشور های مختلف اعم از غرب واسلامی مورد مطالعه قرار داده و سپس تاریخچه سقط را در ادیان مختلف و اسلام و بالاخص ایران ذکر کرده می باشد ودر پی پاسخ دادن به این سوال می باشد که معیار ولوج روح از نظر فقهی چیست ودر مورد مصادیق مجاز سقط به گونه مختصر در مورد اسقاط جنین ناشی از زنا و سقط جنین های اضافی و سقط جنین براساس معضلات اقتصادی و اجتماعی که موجب عسر و حرج شده را مطالعه کرده و استفتائات فقهای عظام را در این زمینه ذکر کرده می باشد و ما در پی کامل کردن این مسایل که معیار ولوج روح و معیار تشخیص خطری که موجب عسر و حرج می گردد که یکی از موجبات جواز سقط می باشد چیست

5-مجموعه مقالات حقوق پزشکی،عباسی محمود،جلد سوم،نشر حقوقی،1377در این کتاب در این کتاب سقط جنین را عبارت دانسته می باشد از زایمان قبل از تولد واقعی نوزاد یا تولد جنینی که شرائط او برای زندگی مناسب نمی باشد.و سقط درمانی را در ایالات آمریکا توضیح داده و تاثیرات و پیامدهای روانشناختی که بر روی افراد می گذارد را مورد مطالعه قرار داده می باشد و اینکه سقط جنین چه خطراتی را برای زن باردار و جامعه دارد.

6-سقط جنین،عباسی محمود،نشر حقوقی،1382در این کتاب کشورهای دنیا را از نظر جواز سقط به سه دسته کشورهایی که در آن الف:آزادی مطلق سقط جنین وجود داردب:در آن ممنوعیت مطلق سقط جنین هست ج:نظامهای حقوقی مختلط، تقسیم نموده می باشد و علل این تقسیم بندی را ذکر نموده می باشد و کشور ایران را در دسته سوم قرار داده می باشد و موارد مجاز سقط جنین را در نظام های مختلف حقوقی،تا حد امکان مورد مطالعه وتحلیل قرار داده و آنرا با نظام حقوقی اسلام مقایسه کرده و جهات مثبت ومنفی آن را مورد ارزیابی قرار داده می باشد.

7-طرفداری کیفری از جنین در حقوق ایران،دکتر سوهانیان فاطمه،جلد اول،نشر سمت،نویسنده دراین کتاب آغاز به واژه شناسی جنین پرداخته و آنرا توضیح داده می باشد در بخش دوم کتاب،عوامل سقط جنین و نظریات ارائه شده در مورد آن را آورده و به توضیح آن پرداخته می باشد و سپس به مصادیق طرفداری کیفری در حقوق ایران پرداخته و دیدگاه قانونگذار ما رادر مورد موارد جواز مورد بحث و مطالعه قرار داده می باشد.

مقالات:

1-سقط جنین حرمت یا جواز،حاجیعلی فریبا،مقالات و بررسیها دفتر 76فقه،1383در این مقاله پس از شرحی در مورد سقط جنین و تقسیم آن،آراء فقها و مبانی اختلاف آنان را در مورد مصادیق جواز سقط جنین آورده می باشد و نظرات آنها را به چهار دسته تقسیم کرده می باشد. الف:حرمت سقط مطلق«قبل و بعد از ولوج»ب:حرمت سقط بعد از ولوج روح به گونه مطلق و جواز سقط قبل از ولوج روح به گونه مطلق ج:حرمت سقط بعد ار ولوج روح به گونه مطلق و جواز سقط قبل از ولوج در شرائط خاص د:جواز سقط قبل و بعد از ولوج در شرائط خاص و در ادامه همین مقاله ذکر گردیده می باشد که تنها تفاوت بین جنین در مرحله قبل از ولوج و بعد از آن در بالقوه و بالفعل بودن یک بشر می باشد و اگر سقط را قبل از ولوج روح با در نظر داشتن عناوین ثانویه مثل اضطرار ،لاحرج و لاضرر بتوان سقط نمود بعد از ولوج روح نیز این عناوین ثانویه می توانند موجب جواز سقط جنین شوند.

2-سقط جنین در حقوق اسلامی و فمینیسم، نوذری فردوسیه محمد،فصلنامه مطالعات راهبردی زنان،سال هفتم،1384در این مقاله آغاز به تعریف سقط جنین در فقه و سپس سقط جنین در فمینیسم پرداخته می باشد وسپس سقط جنین را از منظر سازمان پزشکی قانونی به سقط جنین طبیعی،طبی و جنایی تقسیم کرده و به تحلیل و تبیین آنها می پردازد و سپس دلائل حرمت سقط جنین را در کتاب،سنت،اجماع و عقل آورده می باشد وبعد از آن به تحلیل دلائل فمینیسم های موافق و مخالف سقط پرداخته می باشد ودلائل آنها را آورده می باشد ودر پایان نیز مبانی آزادی سقط در فمینیسم را مورد مطالعه قرار داده می باشد.

3-مطالعه و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه،طبیبی جبلی مرتضی،نامه مفید،1382 در این مقاله آغاز به مطالعه زمینه ها ومبانی اختلاف میان مخالفان و موافقان سقط جنین پرداخته،که براساس نظر موافقان آن چیز که که در داخل رحم در حال رشد می باشد جزئی از اجزای مادر،فاقد حیات انسانی و تنها تکیه ای گوشت یا بافتی می دانند که فاقد هر گونه حقی می باشد اما از منظر فقهای امامیه،جنین موجودی محترم می باشد و سقط آن به جزء مواردی که به عنوان ثانوی سقط آن مجاز شناخته شده می باشد در هر مرحله ای که باشد نامشروع می باشد. ودر بخش دوم همین مقاله ادله موافقان سقط جنین را به صورت تک تک آورده و به مطالعه و نقد آنها پرداخته می باشد.

4-اردبیلی،محمد علی-سقط جنین در بارداری ناشی از زنا-مجله تحقیقات حقوقی-شماره39-در این مقاله ضمن اظهار اینکه زنای به عنف یک حادثه غم انگیز می باشد که پیامدهای بلند مدت پزشکی و حقوقی دارد اظهار می کند که قربانیان زنای به عنف،حق داشته باشند که از بارداری ناشی از زنا که بدون خواست ومیل آنها صورت گرفته و آثار بد روانی برای ایشان به بار آورده می باشد،رها شوند.در ادامه ذکر گردیده که آیا زن قربانی زنای به عنف که دچار چنین اقدام وخیمی گشته می باشد بایستی فرزندی را در شکم نگه دارد که به جنایتکاری اعدام شده تعلق دارد ویا اینکه دختری که قربانی چنین اقدام وخیمی گشته می باشد به جای اینکه نظام قانونی کشور به وی یاری رساند که هر چه زودتر از این رنج رهایی یابد وبه جامعه برگردد بایستی همچنان متعهد گردد که چنین فرزندی را نگه دارد؟

د – مراحل و روش پژوهش

روش پژوهش با لحاظ نظری بودن موضوع، توصیفی-تحلیلی می باشد و با بهره گیری از روش کتابخانه ای مراحل پژوهش دنبال می گردد. آغاز براساس مطالعات اولیه و بهره گیری از مشاوره اساتید بزرگوار،پلان پژوهش تهیه شده و براساس آن، کتب ومقالات راجع به موضوع تهیه و شناسایی می گردد، سپس با بهره گیری از فیش برداری مطالب مورد نیاز و قابل بهره گیری در پژوهش، از بین منابع گردآوری شده و استخراج می گردد و تجزیه و تحلیل می گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***  ***