پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

با عنوان :  مطالعه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی    گرایش بیمه

عنوان :

مطالعه تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران

استاد راهنما :

دکتر شهرام گیلانی نیا

استاد مشاور :

دکتر حسین گنجی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه…… 2

1-2) اظهار مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

1-4) اهداف اين پژوهش… 6

1-5) پرسش های پژوهش… 6

1-6) فرضيات پژوهش… 6

1-7) اختصار مراحل روش پژوهش… 6

1-8) متغیرهای پژوهش و تعریف آن. 7

1-9) قلمرو پژوهش… 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 ) مقدمه. 10

2-2 ) تعريف کلی بيمه. 11

2-3 ) تاريخچة پيدايش بيمه. 12

2-4 ) جريان ظهور وگسترش بيمه در ايران. 13

2-5 ) انواع بيمه در صنعت بيمة ايران. 20

2-6 ) جايگاه مؤسسات بيمه در بازار مالی کشور. 24

2-7 ) شاخص های بيمه و ارزيابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقايسه با ايران. 26

2-8 ) خصوصی سازی در ايران. 31

2-9 ) نارسايی های اجرايی در فرايند خصوصی سازی در ايران. 34

2-10 ) آغاز جريان خصوصی سازی صنعت بيمه در ايران بعد از انقلاب… 35

2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بيمه. 35

2-12 ) نظارت بر عمليات بيمه و انواع مقررات نظارت در شرايط خصوصی سازی.. 40

2-13 ) فرصت ها و تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه. 41

2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بيمه کشور ( سال های 1389-1373 ) 48

2-15 ) بازار جهانی بيمه در سال 2011 ميلادی.. 51

2-16 ) تجربه چند کشور در زمينه خصوصی سازی صنعت بيمه. 52

2-17) سابقه تحقيق.. 58

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

3-1 ) مقدمه. 62

3-2 ) روش پژوهش.. 62

3-3 ) ابزار جمع آوری اطلاعات… 62

3-4 ) تشريح انواع متغير های موجود در مدل. 63

3-5 ) ارائه مدل های قابل برآورد. 66

3- 6 ) روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات… 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

4-1 ) مقدمه. 69

4-2 ) برآورد مدل ها و تفسیر نتایج حاصل از آنها 69

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه. 85

5-2 ) نتایج پژوهش… 85

5-3 ) پیشنهادات… 86

5-4 ) محدودیت ها 87

چکیده

خصوصی سازی و آزاد سازی به عنوان راهکارهایی بوده که در دو دهه 1980 و 1990 از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر مراکز اقتصادی بین المللی برای بالا بردن کارایی به گونه اکید به کشورهای گوناگون توصیه می گردید.

امروزه خصوصی سازی در دستور کار اکثر کشورها قرار دارد. از آنجایی که صنعت بیمه، یکی از نهادهای مهم بازار سرمایه می باشد و تغییرات در کارایی بیمه تأثیر به سزایی در رشد و توسعه اقتصاد کشور را شامل می گردد، در این پژوهش کوشش شده می باشد آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی بیمه در کشور ایران مطالعه گردد. در آغاز تعاریف، اهداف، روش ها، ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه و تجربه بعضی از کشورها در زمینه خصوصی سازی بیمه را اظهار خواهیم نمود. سپس دو شاخص ضریب نفوذ بیمه ای و حق بیمه سرانه را به عنوان شاخصهای مهم کارایی صنعت بیمه معرفی خواهیم نمود. در دو مدل آورده شده، نشان می دهیم که دولتی شدن بیمه در سالهای بعد از انقلاب موجب کاهش کارایی صنعت بیمه کشور شده می باشد. همچنین جنگ نیز بر این دو شاخص تأثیر منفی داشته می باشد. در پایان این پژوهش نیز به این نتیجه می‎رسیم که با اجرای فرایند خصوصی سازی، کارایی صنعت بیمه افزایش می یابد. و بایستی توجه داشت برای پیشبرد خصوصی سازی صنعت بیمه، شرکتهای بیمه خصوصی شده بایستی زیر نظر بیمه مرکزی به فعالیت بپردازند.

واژگان کلیدی : خصوصی سازی، صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه، حق بیمه سرانه

  1-1) مقدمه

خصوصی سازی بنا به تعریفی که در سازمان “بهره وری آسیا” در سال 1372 ارائه شده می باشد، “انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی”.

خصوصی سازی راهکاری می باشد که در مبارزه با ناکارایی در طیف وسیعی از کشورها به کار گرفته شده می باشد و به تناسب زمینه های موجود در هر کشور و قدرت اقدام آنها، نتایج متفاوتی به بار آورده می باشد. برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کشور بایستی مورد توجه قرار گیرد و در ادامه بایستی برنامه ریزی قبل از خصوصی سازی، برنامه ریزی در حین خصوصی سازی و برنامه ریزی و مدیریت بعد از خصوصی سازی، مورد توجه قرار گیرد.

امروزه یکی از دلایلی که باعث شده طریقه خصوصی سازی با جدیت بیشتری پیش گرفته گردد مسائل مربوط به تجارت جهانی و پیوستن به سازمان WTO[1] می باشد، یکی از شرایط پیوستن به این سازمان کاهش طرفداری دولت از بنگاههای اقتصادی و آزادی اقتصادی می باشد.

همچنین برای حضور در این بازار بایستی از قدرت رقابت پذیری بالایی برخوردار بود و شرکتهای داخلی بایستی در محیط رقابتی، به کارایی و بهره وری بالایی دست یابند تا قادر به رقابت با شرکتهای رقیب خارجی شوند. [2]

صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا می باشد به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخشهای اقتصادی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرریز می گردد، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخهای بزرگ اقتصادی را به گردش در می آورند.

از آنجا که دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه تأثیرگذار بر کارایی بیمه در جهان تشخیص داده شده اند، ما نیز برای مطالعه خصوصی سازی بر کارایی بیمه، بر اساس فرضیات اظهار شده، تأثیر خصوصی سازی را بر این دو شاخص مورد مطالعه قرار می دهیم.

1-2) اظهار مسئله

جهان در دهه 1980 شاهد مجموعه تغييراتي در بخش دولتي، مانند کاهش بي سابقه هزينه ها، کوشش براي افزايش کارايي و اَشکال مختلف خصوصي سازي بوده می باشد. دربيشتر کشورهاي پيشرفته، مؤسسات عمومي مدتهاست به عنوان بخش پراهميتي از بخش دولتي وجود داشته می باشد وباروند خصوصي سازي اندازه واهميت آن رو به کاهش نهاد. نخست در کشورهاي توسعه يافته وسپس در کشورهاي در حال توسعه، خصوصي سازي مؤسسات دولتي وعمومي به يک نهضت جهاني تبديل شده می باشد. تا سال 1987 حدود 57 کشور انواع مؤسسات عمومي را به بخش خصوصي واگذار نموده اند. نهادهاي بين المللي مثل بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، خصوصي سازي را به عنوان بخشي ازهر برنامه وام وکمک رساني خود ترويج وترغيب کرده اند. ايده اصلي و تفکر خصوصي سازي اين می باشد که فضاي رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهاي خصوصي را مجبورمي سازد تا عملکرد کاراتر و مناسب تري را نسبت به بخش عمومي داشته باشد. (حنیف زاده، 1389 ) بانک جهاني درراستاي اهداف کلي خود در توسعه اقتصادي و کاهش فقر از خصوصي سازي پشتيباني مي نمايد. با در نظر داشتن سالنامه های آماری کشور دو شاخص مهمی که کارایی صنعت بیمه در جهان با آنها سنجیده می گردد، در ایران، در سالهایی که صنعت بیمه دولتی گردید درمقایسه با کشورهای منطقه وجهان رتبه پایینی داشته که نشان دهنده کارایی ضعیف این صنعت بوده می باشد. (امیر ارسلانی، 1379) بخش خصوصي کارآمد مي تواند کمک زيادي به حصول اين اهداف نمايد و خصوصي سازي، اين امر را تسريع مي بخشد. بنظر مي رسد، اگر خصوصي سازي به نحو صحيح اجرا گردد، سبب افزايش کارايي، تشويق سرمايه گذاري و ايجاد رشد اقتصادي و اشتغال خواهد گردید و منابع دولت را براي برنامه هاي زيربنايي و اجتماعي آزاد خواهد نمود. به گونه کلي اهداف خصوصي سازي به دو غیر از قابل تفکيک می باشد : اهداف اوليه و اهداف ثانويه.

اهداف اوليه عبارت از : کاهش اندازه بخش دولتي از طريق مالکيت و کنترل اقتصادي، افزايش کارايي عمليات مؤسسات اقتصادي، کاهش کسر بودجه و بدهي هاي ملي و در نهايت افزايش رقابت مي باشد.

اهداف ثانويه عبارت از: گسترش بازار سرمايه ( تشويق مالکيت گسترده سهام )، تعديل مقررات (مقررات زدايي)، ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شرکتها، تامين منابع مصرف کنندگان، توزيع مناسب درآمدها و در نهايت تعديل يارانه ها و قيمتها مي باشد.

خصوصي سازي در ايران به عنوان ضرورتي براي بهبود وضعيت اقتصادي، کوچک کردن دولت وافزايش راندمان توليد و خدمات، تقريباً از سال 1368 و بعد از جنگ تحميلي مورد توجه و تاکيد مسئولان و متفکران اقتصادي و سياسي کشور ما قرارگرفته می باشد. درحال حاضربخش هاي مختلف اقتصادي کشور تحت سيطره بخش عمومي ( دولت ) قرار دارند. در حالي که بنظر مي رسد، حضور دولت در فعاليتهاي اقتصادي در صورتي توجيه پذير مي باشد که اولاًً، بخش خصوصي در آن فعاليتها ناتوان باشد ويا انگيزۀ لازم را براي حضور درآن فعاليتها نداشته باشد. ثانياً، حضور دولت در آن فعاليتها علاوه بر انگيزه انتفاعي، از جنبة نياز و منافع ملي وعمومي کشور توجيه پذير باشد. از طرف ديگر با در نظر داشتن اين که رشد صنعت بيمه در هرکشور بيانگر توسعه يافتگي آن کشور و افزايش پس اندازهاي ملي ( ناشي از حق بيمه هاي دريافتي ) می باشد. لذا، افزايش رقابت که در نتيجه خصوصي سازي صنعت بيمه ايجاد مي گردد، مي تواند به تنوع و توسعه خدمات و فعاليتهاي بيمه اي، افزايش شاخص هاي کارايي صنعت بيمه، تعديل مقررات مانع خصوصي سازي، افزايش تخصيص و بهره وري نيروي کار و شفافيت اطلاعات و غيره منجر مي گردد. نخستين هدف خصوصی سازی در صنعت بيمه، تعريف مجدد تأثیر بيمه مرکزی ايران می باشد به طوريکه بتواند به وظايف هسته ای و اصلی تر خود بپردازد. مانند اين وظايف بهبود عملکرد مؤثر و کارای صنعت بيمه به نفع عامه و در عين حال آزاد گذاشتن بخش خصوصی برای کوشش بيشتر می باشد.

يکی ديگر از اهداف خصوصی سازی در صنعت بيمه، جذب سرمايه گذاری های بخش خارجی و نيز جذب فن آوری های جديد، مهارت های مديريتی و بالاخره شرکای جديد به مقصود رشد و توسعه بنگاه های بيمه ای- اقتصادی می باشد. خصوصی سازی موجب می گردد که بنگاه های بيمه ای- اقتصادی از محدوديت های بودجه ای و دخالت های سياسی دولت آزاد شوند ودر اثنای جمع آوری سرمايه خصوصی، اين امکان را بيابد که متحدان جديدی را نيز برای خود فراهم آورند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

البته خصوصی سازی صنعت بيمه، زماني اهميت و ضرورت بيشتري مي يابد که دريابيم صنعت بيمه در هر کشور با توليد حق بيمه هاي بالا مي تواند به عنوان عامل شکل گيري سرمايه گذاري هاي اقتصادي، رشد ملي و اقتصادي را نيز به همراه داشته باشد. امروزه صنعت بيمه يکي از ضروري ترين بخش هاي اقتصادي هر کشوراست که وظايف و کارکردهاي مهمي را برعهده دارد. مؤسسات بيمه تجاری مانند نهادهای مالی هستند که در کنار تأثیر مؤثر در تأمين امنيت اقتصادی سرمايه، در ايجاد منابع مالي در فواصل زمانی دريافت حق بيمه و پرداخت خسارت به خصوص در بيمه های بلندمدت می توانند موجب تحرک و پويايی و توسعه بازارهای مالی شوند و با انباشت سرمايه و مديريت روزآمد آنها زمينه های لازم را برای رشد اقتصادی مولد فراهم کنند.

در کشور ما نيز بيمه يکي از مهمترين عامل حفظ و تضمين سرمايه مي باشد. اين صنعت مهم از طرف ديگر با ارائه خدمات مناسب خود موجبات رفاه بيشتر افراد را در جامعه فراهم مي سازد. صنعت بيمه در تجارت خارجي کشورها ( مانند ايران ) نيز تأثیر ارزنده اي را ايفا مي نمايد به طوري که بسياري از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان کالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره مند مي سازد به گونه مثال بيمه عمومي صادرات که براي جبران خسارت ناشي از خطرات سياسي و تجاري در معاملات طرح ريزي شده، در حفظ منابع صادرکنندگان جايگاه ويژه اي دارد.

به گونه کلی شاخص های ميزان کل حق بيمه دريافتی , ضريب نفوذ بيمه ای (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلی) و حق بيمه سرانه از عوامل مهم توسعه يافتگی بازار بيمه در هر کشور محسوب می گردد. ضريب نفوذ بيمه ای ( نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلی ) در کشورهای توسعه يافته به عنوان مهم‎ترين عامل تأيين کننده سهم صنعت بيمه در اقتصاد ملی می باشد. (عباس زادگان، 1380)

با در نظر داشتن این مطالب بایستی دید که آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در ایران می گردد که نتیجه آن کارایی بالایی از صنعت بیمه در ایران می باشد.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی کشور می باشد که جایگاه ویژه ای را در پروسه خصوصی سازی دارا می باشد. به طوری که عملکرد کارایی این صنعت در تخصیص وجوه در دسترس آن، محرک سایر بخش‎های اختصاصی خواهد بود. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکتهای بیمه ای سرازیر می‎گردد، مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهند که چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش می آورند. اهمیت انتخاب شاخصهای ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه در این پژوهش به این دلیل می باشد که هم اکنون در جهان برای مقایسه وضعیت بیمه در کشورهای مختلف از مقایسه این شاخص ها بهره گیری می کنند. (مظلومی و همکاران، 1387 )

1-4) اهداف اين پژوهش

هدف از اين تحقيق، بررسي وضعيت صنعت بيمه در ايران و سهم صنعت بيمه در توليد ناخالص ملي و تأثير خصوصي سازي بر کارايي صنعت بيمه مي باشد.

1-5) پرسش های پژوهش

از آنجا که ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه مواردی هستند که بر کارایی صنعت بیمه تاثیر گذارند پرسش اصلی این پژوهش عبارت می باشد از :

آیا خصوصی سازی باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه می گردد ؟

1-6) فرضيات پژوهش

  • خصوصي سازي صنعت بيمه، سهم حق بيمه را در GDP افزايش مي دهد.
  • دولتي شدن شرکتهاي بيمه از بعد از انقلاب تا کنون کارايي صنعت بيمه را کاهش داده می باشد.

1-7) اختصار مراحل روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

براي اين پژوهش از نرم افزار Eviews و روش ميانگين حداقل مربعات براي بردازش مدل بهره گیری مي‎گردد. دو مدل ارائه می کنيم که در مدل اول تأثير خصوصی سازی را بر شاخص ضريب نفوذ بيمه نشان می دهيم. مدل دوم نيز نشان دهنده اثرخصوصی سازی بر حق بيمه سرانه می باشد. همچنين در هر دو مدل آثار جنگ را هم بر دو شاخص ضريب نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه نشان داديم.

1-8) متغیرهای پژوهش و تعریف آن

1-8-1) متغير وابسته مدل

متغير های وابسته در اين پژوهش، ضريب نفوذ بيمه و حق بيمه سرانه می باشد. (گجراتی، دامودار”1383 )

ضريب نفوذ بيمه :

ضريب نفوذ بيمه برابر می باشد با نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلی کشور.

حق بيمه سرانه :

حق بيمه سرانه بيانگر مقدار هزينه ای می باشد که به نسبت هر فرد در داخل کشور، صرف خريد پوشش های بيمه ای از شرکت های بيمه شده می باشد.

1-8-2) متغير های مستقل مدل

متغير های مستقل بکار گرفته شده در مدل ها عبارتند از :

سرمايه گذاری ناخالص داخلی :

مجموع سرمایه گذاری های کل بخش خصوصی می باشد.

ميزان صادرات کشور و واردات کشور :

صادرات کالا عبارت می باشد از خروج کالا از قلمرو جغرافیایی کشور.

واردات کالا عبارت می باشد از ورود کالا به قلمرو گمرکی کشور.

هزینه نهایی خانوار :

هزينه نهایی خانوار عبارت می باشد از ارزش پولي كالاها و خدماتي كه طي دوره مورد بررسي توسط خانوار براي مصرف جاري و يا آتي اعضاي خود و يا هديه به ديگران تهيه شده باشد.

هزینه مصرف نهایی دولت :

هزینه مصرف نهایی دولت شامل هزینه هایی می باشد که دولت در طول یک سال انجام می دهد که صرف هزینه های عمومی دولت می گردد.

حق بیمه کل :

حق بیمه کل مبالغ بیمه نامه هایی می باشد که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شده اند.

1-9) قلمرو پژوهش

1-9-1) قلمرو موضوعی

موضوع این پژوهش در حوزه مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می باشد و تأثیر خصوصی سازی بر کارایی صنعت بیمه را مورد مطالعه قرار داده می باشد.

1-9-2) قلمرو مکانی

از نظر مکاني صنعت بيمه در محدوده جغرافيايي کشور ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-9-3) قلمرو زمانی

از نظر زماني اين تحقيق به دوره هاي زماني 57 – 1346 و 90 – 1358 محدود مي گردد. که البته دوره زماني 90 – 1357 خود به سه دوره زماني 68 – 1357 و 80 – 1368 و 90 – 1381 تقسيم مي گردد. در سالهای57-1346 این صنعت به گونه کامل خصوصی بوده می باشد. در سالهای 68-1357 این صنعت به گونه کامل دولتی وکشور درجنگ بوده می باشد. سالهای80-1368 صنعت بیمه به گونه کامل دولتی بوده می باشد. سال‎های 90-1381 صنعت بیمه به صورت خصوصی ودولتی بوده می باشد.

تعداد صفحه :110

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***