جدید: پایان نامه ارشد رشته جغرافیا با موضوع راهکارهای توسعه گردشگری روستایی

با عنوان : راهکارهای توسعه گردشگری روستایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا و برنامه­ ریزی توریسم

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا گرایش برنامه ­ریزی توریسم

عنوان:

راهکارهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر در بخش مرکزی شهرستان نیر

استاد راهنما:

دکتر محمدحسن یزدانی

استاد مشاور:

دکتر عطا غفاری گیلانده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان…… صفحه

1-   فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-  بيان مسئله. 2

1-2-    سؤال­های پژوهش…. 3

1-3-    فرضيه هاي تحقيق.. 3

1-4-    ضرورت و اهميت تحقيق.. 4

1-5-    اهداف پژوهش.. 5

1-6-    محدوده مورد مطالعه. 5

1-7-  موانع و محدوديت… 6

1-8-    بهره­وران تحقيق.. 6

1-9-    روش تحقيق.. 6

1-10- فرایند تحقيق.. 7

1-11- مسائل، معضلات و محدودیت‌های تحقيق.. 9

2-   فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری پژوهش.. 11

2-1-  گردشگری روستایی.. 11

2-2-  تعریف گردشگری روستایی.. 12

2-2-1-  گردشگری عشایری (یک الگوی فضایی) 13

2-3-    قلمرو گردشگری روستایی.. 14

2-4-  انواع گردشگري روستايي.. 16

2-4-1-  گردشگری طبيعي/ روستايي.. 16

2-4-2-  گردشگری فرهنگي/ روستايي.. 16

2-4-3-  اكوتوريسم. 16

2-4-3-1-. اكوتوريسم به عنوان يك مفهوم  17

2-4-4-  گردشگری دهکده‌ای.. 18

2-4-5-  گردشگری كشاورزي.. 18

2-4-6-  گردشگری مزرعه. 19

2-4-7-  گردشگری سبز. 19

2-5-  اثرات توسعه گردشگري روستایی.. 20

2-6-  گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی.. 23

2-7-    گردشگري روستايي، راهبرد توسعه‌ی روستايي.. 30

2-8-  پيشينه تاريخي گردشگري روستايي.. 31

2-9-    گردشگري روستايي در تجارب جهاني.. 34

2-9-1-1-…. گردشگري روستايي در ايالات متحده آمريكا (ايالت يوتا) 35

2-9-1-2-. گردشگري روستايي در روستاي «برونته» انگلستان  36

2-9-1-3-     طرح «تاركا» در انگلستان  37

2-9-1-4-…. گردشگري روستايي در اسپانيا 39

2-9-1-5-…. گردشگري روستاي در استراليا و نيوزلند  40

2-10-  مطالعات انجام شده پيرامون موضوع تحقيق.. 43

3-   فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش و معرفی محدوده مورد مطالعه. 50

3-1-  روش­شناسی پژوهش.. 50

3-1-1-  مدل تحلیل SWOT.. 50

3-1-2-  آزمون آماری اسپیرمن.. 51

3-1-3-  آزمون T-Test 51

3-2-    آشنایی مقدماتی با شهرستان نیر. 52

3-3-    ویژگی‌های جمعیتی.. 53

3-3-1-  جمعیت   53

3-4-    وجه تسمیه نیر. 54

3-4-1-   فرهنگ، زبان و دين.. 55

3-4-2-  اوضاع اقتصادي شهرستان نیر. 55

3-4-2-1-  زراعت و دامداری   55

3-4-2-2-  شيلات                        56

3-4-2-3-  صنعت و معدن    56

3-4-2-4-  خدمات و گردشگری   57

3-5-    صنعت گردشگری در محدوده مطالعاتی.. 58

3-6-    جاذبه‌های طبیعی گردشگری شهرستان نیر. 60

3-7-  جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان نیر. 65

3-7-1-  تپه‌هاي قره‌ شیران. 67

3-7-2-  سنگ‌نبشته‌های اورارتويي.. 67

3-7-3-   رباط سنگي شاه عباسي.. 67

3-7-4-  سنگ افراشته‌هاي تاريخي ميمند. 68

3-7-5-  قبرستان اسلامي قره‌شيران. 68

3-7-6-  قلعه بويني يوغون. 68

3-7-7-  فرهاد كُهُلي يا غار فرهاد. 69

3-7-8-  قيرميزي كورپي يا پل قرمز. 69

3-8-  مطالعه ایام مناسب و آسايش گردشگری.. 71

4-   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته­های پژوهش.. 75

4-1-    توصیف کل جمعیت پژوهش…. 75

4-2-  طبقه­بندی داده­ها بر حسب مؤلفه­ها 77

4-3-  سنجش روایی و پایایی داده­های به دست آمده به تفکیک گروه­های پژوهش…. 80

4-3-1-  سنجش روایی.. 80

4-3-2-  آزمون پایایی.. 80

4-4-    آمار استنباطی و تحلیل استعداد گردشگری روستایی شهرستان نیر. 83

4-4-1-  سنجش دیدگاه مسئولان نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر. 83

4-4-2-  سنجش دیدگاه مردم محلی نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر. 83

4-4-3-  سنجش دیدگاه گردشگران نسبت به جاذبه­ها و عوامل توسعه گردشگری روستایی.. 84

4-4-4-  سنجش میزان جاذبه­های گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه کل جامعه نمونه. 85

4-5-  تحلیل تکنیک چهارگانه مدل SWOT.. 85

4-5-1-  عوامل دخیل در توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر. 86

4-5-2-  عوامل تأثیر گذار بیرونی در توسعه گردشگری روستایی.. 88

5-   فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات… 94

5-1-  بحث و نتیجه­گیری.. 94

5-2-  آزمون فرضیه­های پژوهش.. 96

5-3-  تنگناهای توسعه توریسم در شهرستان نیر و تأثیر آن در توسعه توریسم روستایی.. 100

5-4-  پیشنهادات پژوهش…. 101

6-   منابع: 102

7-   پیوستها و ضمائم. 105

چکیده

طی سال­های اخیر گردشگری روستایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه روستایی در تمام دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته می باشد. در این نوع گردشگری هدف شناسایی استعدادهای مختلف طبیعی و انسانی محدوده­ی روستاها و توسعه عواملی که باعث ورود و بهره گیری گردشگران از آن می­گردد، می باشد. شهرستان نير یکی از شهرستان‌های استان اردبیل به جهت داشتن توان­های بالقوه گردشگری روستایی، می­تواند یکی از جنبه­های ارتقاء کیفیت توسعه روستاهای محدوده­ی این شهرستان مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرد. به همين دليل در اين پژوهش سعي شده می باشد تا با بهره گیری از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات ميداني و ارزیابی نظرات گروه­های درگیر در امر گردشگری، به شناخت پتانسیل‌ها و محدودیت‌های گردشگری نواحی روستايي پرداخته گردد. برای این مقصود محدوده مورد مطالعه با جامعه­ی آماری مشخص انتخاب گردیده و با روش توصیفی- تحلیلی و کاربردی، وضع موجود محدوده شهرستان نیر مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفت. بعد از جمع­آوری داده­ها و اطلاعات با روش تحلیل SWOT به بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدها از ديدگاه سه گروه مسؤلان، مردم محلی و گردشگران پرداخته شده و توصیفی از وضعیت عوامل گردشگری شهرستان نیر به دست آمد.­ برای تعیین وجود ارتباط بین نظرات سه گروه مطالعه شده توسعه گردشگری روستایی از آزمون اسپیرمن و تعمیم نتایج به دست آمده به کل جامعه آماری از آزمون T-Test بهره گیری گردید. نتایج به دست آمده حاکی از وجود توان­های طبیعی و انسانی بالقوه محدوده­ی روستاهای شهرستان نیر بوده و همچنین محدودیت­ها و تنگناهایی به مقصود تبدیل این استعدادها به مرحله بالفعل و تسریع طریقه توسعه گردشگری روستایی هست. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که بین نظرات سه گروه مسؤلین، مردم محلی و گردشگران در توسعه گردشگری روستایی ارتباط معناداری هست و این ارتباط با آزمون T-Test قابل تعمیم به کل جامعه آماری را امکان پذیر نمود. پس استدلال می­گردد که شهرستان نیر از استعداد بالایی برای توسعه گردشگری روستایی برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی: گردشگری روستایی، جاذبه­های گردشگری، روش تحلیل SWOT، شهرستان نیر

مقدمه

بخش مرکزی شهرستان نير به دليل ویژگی‌های زمين ساختي، يكي از کانون‌های مهم آب معدني و آبگرم كشور می باشد و در گوشه و كنار اين منطقه آب‌های گرم معدني متعددي را در خود جاي داده می باشد. از طرف ديگر، جاذبه‌های مصنوع همچون درياچه پشت سد يامچي به غناي پتانسیل‌های گردشگری و تفرجي اين شهرستان افزوده می باشد. اين منابع هر چند آن گونه كه شايسته می باشد مورد برنامه‌ریزی و بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند و از فقر امكانات و تسهيلات خدماتي و رفاهي در محروم هستند، با اين حال منابعي همچون آب‌های گرم معدني منطقه سال‌های سال می باشد كه مورد بهره گیری اهالي روستاهاي پيرامون و در چند سال اخير گردشگران عبوري قرار می‌گیرد. در كنار کانون‌های آبگرم و معدني و منابع گردشگري تاريخي و فرهنگي، بخش مرکزی شهرستان نير داراي پتانسیل‌های ويژه تفرجي نيز هست كه برخي از آن‌ها در صورت بالفعل شدن توانمندی‌های تفرجي خود، می‌توانند به فضاي مطلوبي براي گذران اوقات فراغت شهروندان و تفرج گردشگران تبديل شوند. در كل می‌توان گفت كه از مناطق نمونه گردشگري مورد مطالعه در محدوده بخش مرکزی شهرستان نير، منطقه نمونه گلستان كاركرد گردشگري تاريخي، منطقه يامچي كاركرد اكوتوريستي و تفرجگاهي دارند. اين مناطق نمونه با فواصل نسبتاً كوتاه از همديگر در محدوده‌ی اداري- سياسي شهرستان نير واقع‌شده‌اند. با وجود مشكلات فراوان در راه توسعه روستايي و كمبود پتانسیل‌های لازم در جهت توسعه بخش كشاورزي، صنعت گردشگري می‌تواند تأثیر موثري در رونق بخشيدن به اقتصاد روستا و گام موثري در جهت توسعه روستايي باشد درحالی‌که با در نظر داشتن توان‌ها و پتانسیل‌های منطقه مورد نظر هنوز هيچ برنامه‌ای جهت توسعه گردشگري روستايي تدوين نشده می باشد. از اين رو با در نظر داشتن رشد فزاينده جمعيت شهرها و افزايش مشكلات شهري و نيز عدم موفقيت برنامه‌ریزی‌های مختلف در جهت توسعه مناطق روستايي، ضروري می باشد راهكارهاي جديدي در اين زمينه ارائه گردد تا از امكانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل اين مناطق در جهت رفع بخشي از مشكلات روستاها به طرز معقولانه‌ای بهره گیری گردد. در اين راستا توسعه صنعت گردشگري در نواحي روستايي به عنوان يك استراتژي جديد توسط جوامع محلي، عوامل سياسي و برنامه‌ریزان كه به عنوان عوامل مهم اصلاح مناطق روستايي به شمار می‌آیند، می‌تواند تأثیر عمده‌ای در توسعه اين نواحي داشته باشد.

فصل اول:

كليات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-    فصل اول: کلیات پژوهش

بخش اول از هر پژوهش به ارائه کلیاتی از آن پرداخته می­گردد. پس نخست مروری به بيان مسئله تحقيق و سؤالات آن و همچنین روش­شناسی پژوهش پرداخته می­گردد. سؤالات تحقيق مجموعه پرسش‌هایی می باشد كه محقق در تحقيق خود در صدد پاسخگويي به آن‌هاست و در ادامه فرضیات پژوهش آورده شده می باشد و پس از آن به بيان ضرورت و اهميت تحقيق و انگيزه تحقيق و اهداف تحقيق پرداخته می­گردد. اهداف پژوهش در جهت پاسخ­گویی به سؤالات و فرضیات تعیین شده تعریف می­گردد. پس از آن به ادبیات پژوهش و نتایج و یافته­های حاصل از آن­ها به مقصود بهره گیری در جهت روشن سازی ابعاد مختلف پژوهش پرداخته می­گردد. روش­شناسی پژوهش از دیگر موضوعاتی می باشد که در این فصل به آن پرداخته می­گردد و نوع پژوهش با ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات و همچنین چگونگی تجزیه و تحلیل این داده­ها معرفی و تدوین می­گردد. در نهایت فرایند پژوهش به صورت نمودار (دیاگرام) معرفی شده و مسائل و معضلات پیش روی آن معرفی می­گردد.

1-1-          بيان مسئله

سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به صنعت گردشگري با رویکرد صنعتي كه ثبات اقتصادي و جمعيتي براي جوامع روستايي به دنبال دارد، می‌نگرند و بسياري نيز می‌پندارند كه توسعه گردشگري راه حل بسياري از مشكلات می باشد كه مناطق روستايي گرفتار آن‌ها می‌باشند. پس گردشگري را عنصر لازم براي حركت به سوی اصلاح مناطق روستايي می‌دانند به هر حال آن چیز که مسلم بوده، اين می باشد كه از نظر موافقان و مخالفان توسعه، گردشگري روستايي به گونه فزاینده‌ای عامل افزایش‌دهنده توان اقتصادي، بالابرنده قابليت زيست در نواحي دورافتاده، محرك تجديد حيات سکونتگاه‌ها و نيز بهبود دهنده شرايط زندگي جوامع روستايي به حساب می‌آید. اين موضوع در بسياري از كشورها با سیاست‌های كشاورزي در ارتباط می باشد و غالباً وسیله‌ای در جهت حمايت از محیط زیست و فرهنگ روستايي می باشد، بنابراين می‌تواند تأثیر اساسي در توسعه و حفظ روستا داشته باشد. گردشگري روستايي با قدمتي بيش از يك قرن، امروزه يكي از مردمی‌ترین اشكال گردشگري به شمار می رود كه با ارائه جذابيت و ايجاد تمايل در بهره گیری از فضا و ویژگی‌های محيط روستايي براي گردشگران و همچنين كاركردي جهت بهبود و ارتقاء شاخص‌های اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي و زیست‌محیطی منطقه ميزبان مورد توجه بسياري واقع شده می باشد.

شهرستان نیر به دلیل وجود استعدادهای زیاد در گردشگری روستایی، برنامه ریزی برای توسعه این صنعت می­تواند به عنوان ابزاری در جهت تسریع طریقه توسعه و کاهش نابرابری­های حاصل از آن در این شهرستان مطرح گردد. یکی از نمودهایی که می­تواند ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان روستاهای شهرستان نیر را به همراه داشته باشد، توسعه عوامل دخیل در گردشگری روستایی این شهرستان می باشد. شهرستان نیر مانند شهرستان­هاي استان اردبيل می باشد که در فصل تابستان پذيراي گردشگران زيادي می­باشد. مناطق روستايي اين شهرستان مانند نواحي روستايي می باشد كه از نظر طبيعي و تاريخي- فرهنگي همچون آب درمانی‌ها، غارها، تپه­ها و قلعه­هاي باستاني و… داراي توانمندی‌ها و پتانسیل‌های بالقوه زيادي براي جذب گردشگران داخلي و خارجي می باشد.

1-1-          سؤال­های پژوهش

اين پژوهش با در نظر داشتن مطالب مطرح در اظهار مسئله، درصدد پاسخ گويي به سؤالات اساسي زير می باشد:

سؤال اول: آیا ارتباطی بین توسعه گردشگری شهرستان نیر و افزایش جذب گردشگر هست؟

سؤال دوم: آیا استعدادهای گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه مسئولان، می­تواند منجر به توسعه گردشگری روستایی باشد؟

سؤال سوم: آیا ارتباطی بین نظرات ساکنان روستاهای شهرستان نیر و شناخت توان‌های گردشگری این محدوده هست؟

سؤال چهارم: آیا رضایت گردشگران شهرستان نیر در توسعه گردشگری آن مؤثر می باشد؟

1-2-          فرضيه­هاي تحقيق

متناظر با سؤالات مطرح شده فرضيه هاي تحقيق به توضیح زير می باشد:

فرضیه اول: بين وجود جاذبه­هاي طبيعي، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در بخش مركزي شهرستان نير و توسعه گردشگري روستايي ارتباط معني­داري هست.

فرضیه دوم: بين وجود جاذبه هاي طبيعي، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در بخش مركزي شهرستان نير و توسعه گردشگري روستايي از دیدگاه مسئولان ارتباط معني داري هست.

فرضیه سوم: بين وجود جاذبه هاي طبيعي، زیر ساختی، مدیریتی و فرهنگی در بخش مركزي شهرستان نير و توسعه گردشگري روستايي از دیدگاه مردم محلی ارتباط معني داري هست.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فرضیه چهارم: بين رضایت گردشگران وارد شده به بخش مركزي شهرستان نير و توسعه گردشگري روستايي از دیدگاه گردشگران ارتباط معني داري هست.

1-3-          ضرورت و اهميت تحقيق

گردشگري روستايي جزئي از صنعت گردشگري می باشد كه می‌تواند تأثیر عظيمي در توسعه و عمران نواحي روستايي ايفا نمايد. بنابراين ضروري مي­نمايد با شناسايي و بررسي حساب شده توانايي­ها و پتانسیل‌های گردشگري در نواحي روستايي منطقه مورد مطالعه و ارائه راهكارهايي مناسب جهت توسعه اين صنعت عظيم، گامي موثر در راه توسعه روستايي و كمك به رشد و ترقي اقتصاد روستا برداشته گردد. بخش مرکزی شهرستان نير به دليل ویژگی‌های زمين ساختي، يكي از كانون­هاي مهم آب معدني و آبگرم كشور می باشد و در گوشه و كنار اين منطقه آب‌های گرم معدني متعددي را در خود جاي داده می باشد. از طرف ديگر، جاذبه هاي مصنوع همچون درياچه پشت سد يامچي به غناي پتانسیل‌های توريستي و تفرجي اين شهرستان افزوده می باشد. اين منابع هر چند آن گونه كه شايسته می باشد مورد برنامه ريزي و بهره برداري قرار نمی‌گیرند و از فقر امكانات و تسهيلات خدماتي و رفاهي در عذاب هستند، با اين حال منابعي همچون آب‌های گرم معدني منطقه، سال‌ها می باشد كه مورد بهره گیری اهالي روستاهاي پيرامون و در چند سال اخير گردشگران عبوري قرار می‌گیرند. در كنار کانون‌های آبگرم و معدني و منابع گردشگري تاريخي و فرهنگي، بخش مرکزی شهرستان نير داراي پتانسیل‌های ويژه تفرجي می باشد كه برخي از آن‌ها در صورت بالفعل شدن توانمندی‌های تفرجي خود، می‌توانند به فضاي مطلوبي براي گذران اوقات فراغت شهروندان و تفرج گردشگران تبديل شوند. پس ضرورت آن هست که از مناطق نمونه گردشگري محدوده بخش مرکزی شهرستان نير مطالعه و مطالعه به اقدام آید.

با وجود مشكلات فراوان در راه توسعه روستايي شهرستان و كمبود پتانسیل‌های لازم در جهت توسعه بخش كشاورزي، صنعت گردشگري می‌تواند تأثیر موثري در رونق بخشيدن به اقتصاد روستا و گام موثري در جهت توسعه روستايي منطقه مورد مطالعه باشد. در حالی که با در نظر داشتن توان‌ها و پتانسیل‌های منطقه مورد نظر هنوز هيچ برنامه اي جهت توسعه گردشگري روستايي تدوين نشده می باشد. از اين رو با در نظر داشتن رشد فزاينده جمعيت شهرها و افزايش مشكلات شهري و نيز عدم برنامه ريزي و همچنین عدم موفقیت برنامه های مختلف اجرا شده در جهت توسعه مناطق روستايي، ضروري می باشد راهكارهاي جديدي در اين زمينه ارائه گردد تا از امكانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل اين مناطق در جهت رفع بخشي از مشكلات شهري و نيز توسعه و تحول نواحي روستايي به طرز معقولانه اي بهره گیری گردد. در اين راستا توسعه صنعت گردشگري در نواحي روستايي مورد مطالعه به عنوان يك استراتژي جديد توسط جوامع محلي، عوامل سياسي و برنامه‌ریزان كه به عنوان عوامل مهم اصلاح مناطق روستايي به شمار می‌آیند، می‌تواند تأثیر عمده اي در توسعه اين نواحي داشته باشد.

تعداد صفحه :125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]